Zubní implantáty

Efektivní a spolehlivá náhrada chybějících zubů

K čemu slouží zubní implantáty

Základním předpokladem naší vzájemné spolupráce je zachování vašich zubů. Žádná náhrada nedokáže plnohodnotně nahradit vlastní zuby. Proto je zásadní, abyste se při péči o vlastní zuby vždy řídili pokyny lékaře a dentální hygienistky a vyhnuli se tak případným potížím spojeným s bolestí, ztrátou zubů a zbytečnými finančními výdaji. Přesto někdy dojde, ať už z důvodu nevratného poškození zubním kazem nebo úrazem apod., k potřebě doplnit chybějící zub(y). V některých případech je možné se vyhnout běžnému protetickému řešení, které sestává buď ze snímatelných náhrad, nebo vychází z nutnosti využít další zuby (můstky) - což bývá spojeno se zbytečným oslabováním vlastních, mnohdy zcela zdravých nebo naopak již dosti oslabených zubů. Proti tomu se jeví ošetření zubními implantáty jako nejvhodnější a nejšetrnější vůči ostatním zubům.

Nahradit zub zubním implantátem znamená mít nový zub, aniž by se musely poškozovat sousední zuby.

Zubní implantát nahrazuje kořen zubu

Zubní implantát nahrazuje ztracenou kořenovou část zubu. Jedná se prakticky o dutý šroub nebo pro lepší představu o hmožděnku. Při ambulantním chirurgickém zákroku je v lokální anestezii zaveden do čelistní kosti, tento zákrok bývá obvykle snášen lépe než běžná extrakce zubu. V běžných případech je zhruba po dvou měsících integrován do čelistní kosti (kost implantát obroste a spojí se s jeho povrchem). Pro úspěšné zavedení zubního implantátu musí mít pacient v místě plánované implantace dostatečný objem kvalitní kosti. Svou roli ale hraje též množství a kvalita dásně, které mají výrazný vliv na budoucí estetiku, funkci i životnost náhrady.

Před implantací je tedy nutné posoudit stav a množství čelistní kosti.

Náhrada jednoho i více zubů

Na zubní implantát se posléze upevňuje zubní korunka z různých materiálů, nejčastěji keramiky. Náhrady se do implantátů upevňují šroubováním, v případě potřeby je lze tedy opět sundat. Více zubních implantátů může nést náhradu více zubů, dva implantáty tedy mohou nahradit dva zuby vedle sebe, mezeru tří zubů vedle sebe formou můstku apod. Dva a více implantátů mohou také významně zlepšit retenci totální náhrady u bezzubého pacienta, především té dolní, která obecně drží v ústech velmi špatně. Takové řešení významně zlepší kvalitu života pacienta. I zcela bezzubý pacient může mít lepší život s celkovou vyndavací náhradou, nebo mít dokonce zuby "napevno", a to v obou případech za využití zubních implantátů. Rekonstrukce bezzubé čelisti probíhá za využití čtyř a více implantátů v závislosti na situaci v ústech pacienta.

Více implantátů může nést tzv. můstek. Čtyři zubní implantáty jsou minimální množství na pevnou náhradu všech zubů v čelisti. Dva implantáty mohou pomoci v případech, kdy nedrží celková náhrada, ale fixní řešení je příliš nákladné nebo nemožné

Okamžitá implantace, okamžitá zátěž

Nejmodernější zubní implantáty jsou dnes konstruovány způsobem, aby umožnily tzv. okamžité zavedení a zatížení. Pokud situace dovolí, je vždy lepší zavést zubní implantát IHNED PO EXTRAKCI zubu. Tento postup může zachovat maximální množství přítomné kosti, udržet dásně bez podstatných změn a zajistit tak optimální podmínky pro nový zub na implantátu. Pro pacienta znamená rychlejší a šetrnější ošetření - není nutné absolvovat dva chirurgické zákroky a dvakrát čekat na zhojení. U předních zubů je zároveň možné tzv. okamžité zatížení implantátu, to znamená ihned po zavedení implantátu zhotovit a upevnit provizorní korunku, která zajistí pohodlí a estetiku na období hojení rány.

V některých případech lze tedy zcela minimalizovat období bez zubu. Tyto metody jsou aplikovatelné na rekonstrukci jednoho i více zubů. V některých případech, kdy jsou zbývající zuby čelisti odsouzení k vytržení, lze naplánovat zákrok tak, že se zuby vyndají, zavedou se implantáty a ihned se předá provizorní náhrada plně nahrazující zuby v čelisti. Pacient tak nemusí být vůbec bez zubů ani se trápit se snímací náhradou.

Okamžitá implantace, okamžitá zátěž

Nejmodernější zubní implantáty jsou dnes konstruovány způsobem, aby umožnily tzv. okamžité zavedení a zatížení. Pokud situace dovolí, je vždy lepší zavést zubní implantát IHNED PO EXTRAKCI zubu. Tento postup může zachovat maximální množství přítomné kosti, udržet dásně bez podstatných změn a zajistit tak optimální podmínky pro nový zub na implantátu. Pro pacienta znamená rychlejší a šetrnější ošetření - není nutné absolvovat dva chirurgické zákroky a dvakrát čekat na zhojení. U předních zubů je zároveň možné tzv. okamžité zatížení implantátu, to znamená ihned po zavedení implantátu zhotovit a upevnit provizorní korunku, která zajistí pohodlí a estetiku na období hojení rány.

V některých případech lze tedy zcela minimalizovat období bez zubu. Tyto metody jsou aplikovatelné na rekonstrukci jednoho i více zubů. V některých případech, kdy jsou zbývající zuby čelisti odsouzení k vytržení, lze naplánovat zákrok tak, že se zuby vyndají, zavedou se implantáty a ihned se předá provizorní náhrada plně nahrazující zuby v čelisti. Pacient tak nemusí být vůbec bez zubů ani se trápit se snímací náhradou.

Pro koho nejsou zubní implantáty

Zubní implantát není pro pacienty, kteří trpí chorobami krve, kostí a postižením imunity. Mezi takové choroby však patří i například cukrovka. U pacientů s cukrovkou je větší riziko selhání ošetření, zvláště pak v případech, kdy cukrovka není (často vlivem pacienta) pod kontrolou. Zubní implantáty nejsou vhodné pro kuřáky. Zároveň nejsou vhodné pro pacienty s neléčenou nebo těžko léčenou parodontitidou, která může mít vliv na úspěšnou integraci implantátů.

Kouření výrazně ovlivňuje imunitní pochody v dutině ústní a může mít výrazný negativní vliv na přežití implantátů, stejně jako jiné choroby ovlivňující imunitu, jako je například těžká cukrovka.

Na co nezapomínat

Ošetření zubními implantáty s sebou nese rizika spojená s svou chirurgickou podstatou a mohou mít negativní vedlejší účinky spojené se samotným zákrokem (bolest, otok, modřina) nebo s nevyhovujícím zhojením (nedostatečná estetika, selhání integrace implantátu). Přestože se moderní postupy neustále zpřesňují a zrychlují, ošetření vyžaduje aktivní spolupráci pacienta a respektování všech doporučení lékaře. Dlouhodobá péče o náhrady na implanátech pak vyžadují přdevším perfektní péči ze strany pacienta - dokonalou ústní hygienu. Podcenění těchto aspektů může mít za následky komplikace, které mohou být jen obtížně řešitelné. Ošetření zubními implantáty je relativně drahé a nehradí jej zdravotní pojišťovny. Řešení komplikací je též velmi nákladné!

Před ošetřením zubními implantáty je tedy nutné zvážit svůj zdravotní stav, možná rizika a celkové investice včetně možných nákladů vzniklých při výskytu komplikací.

O více informací žádejte lékaře v ordinaci. Při zájmu o ošetření zubními implantáty s vámi nejprve vše důkladně prodiskutujeme při konzultaci, kterou doplníme 3D snímkem pro zhodnocení nabídky a kvality kosti, a navrhneme spolu individuální řešení, které bude vyhovovat vašim přáním a potřebám.

Keramické náhrady na pockání

Nejmodernější technologie nám umožňí vytvářet celokeramické náhrady (jednotlivé korunky a krátké můstky) přímo v ordinaci za pomoci CAD/CAM technologie. Výsledkem jsou maximálně přesné a vysoce estetické práce. V případě vyšeho zájmu lze celou práci zhotovit na počkání - v jedné návštěvě tedy může být práce hotova.


Další články